Future Dialog OÜ ja Saue Valla tarbijamängu “Laadi alla Saue kogukonnaäpp ja võida telefon” korraldamise tingimused

 • Tarbijamängu korraldab Future Dialog OÜ (edaspidi Korraldaja) (registrikood 16154774, aadress Tatari tn 6 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10116).
 • Tarbijamängu viiakse läbi Saue valla elanike seas. 
 • Tarbijamängus võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud (edaspidi Kampaanias osaleja) välja arvatud Future Dialog OÜ ja Saue Valla töötajad.
 • Tarbijamäng “Laadi alla Saue kogukonnaäpp ja võida telefon” toimub perioodil 5.10.2021-19.10.2021.
 • Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud tingimustele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.
 • Tarbijamäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.
 • Tarbijamängude võitja nimi avaldatakse Saue Valla ning Future Dialog OÜ kodulehel ning sotsiaalmeedias. 
 • Tarbijamängu võitjaga võetakse ühendust hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ekirja kaudu.
 • Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust ning seejärel lepitakse kokku võidu üleandmise üksikasjad.
 • Kui Korraldaja ei saa võitjaga ühendust 5 tööpäeva jooksul võitja nime avaldamisest sotsiaalmeedia lehel, jätab Future Dialog OÜ endale õiguse keelduda võidu väljastamisest.
 • Juhul, kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata.
 • Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi Korraldaja ei kompenseeri.
 • Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu.
 • Välja loositud auhinnaga ei kaasne tähtajalist kohustust ega muid kohustusi.
 • Korraldajal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest sotsiaalmeedia või koduehe vahendusel.
 • Tingimuste olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest kohe sotsiaalmeedia või kodulehe vahendusel.
 • Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil sisestatud andmete korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine või korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada, mis ei ole tingitud korraldaja süüst) ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 • Korraldajal on õigus eemaldada tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta tingimustele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valekontot.

Tarbijamängudega seotud pretensioonid palume saata aadressile [email protected]


Võta meiega ühendust ja arutame, kuidas Future Dialog aitab teil enda kogukonda paremini mõista.

Broneeri kohtumine