Uudised 2 min read

Kaasaegne kodanike kaasamine – Elva vald

image

Elva vald on 14 500 elanikuga omavalitsus Lõuna-Eestis. Elva vald moodustus 2017. aastasügisel haldusreformi tulemusel ning koosneb varasemast Elva linnast, Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu ning osaliselt Puka vallast. Ühinemine on endaga kaasatoonud vajaduse tõhusaks sidusrühmade kaasamiseks.

Istusime Kertu Vuksi ja Merilyn Sädega Elva vallavalitsusest ning rääkimised, millisedon nende kogemused kodanike kaasamisel.

Kui Elvavald suhtleb oma elanikega, püüdes mõista nende vajadusi ja eelistusi, siismillised on suhtlemisega kaasnevad suurimad väljakutsed?

Suurimaks väljakutseks on, et inimesed avaldaksid arvamust konstruktiivsel moel. Kodanike tagasiside on üsna tihti pealiskaudne,mistõttu on raske mõista nende pärisvajadusi. Lisaks on üsna keeruline saada, erinevatele küsitlustele vastama, sest viimased on reeglina aeganõudvad jainimestel harilikult kiire muude tegemistega. Elva valla äpp loob meilevõimaluse küsida inimeste arvamust erinevatel teemadel ühe küsimuse kaupa. Usume, et see on lihtsam ja kiirem viis ka hilisemaks tagasisidestamiseks ninghea võimalus kaasata kodanike enam ja enam valla tegemistesse.

Millised onteie ootused äpi osas, milliseid eesmärke seadsite?

Elva valla äpis näeme ennekõike lihtsatja kiiret võimalust mõista kodanike eelistusi and arvamusi. Rakendus annab meile parema mooduse kosida teatud küsimusi sagedamini ning nendele vastamine on kaelaniku jaoks lihtsam ja kiirem. Äpi kaudu kogutud vastuseid saame omakorda kasutada andmebaasina meie regulaarsete avalike teenuste rahuloluküsitlustes.

Kuidasreageerib Elva vallavalitsus rakenduse kaudu saadud tagasisidele?

Hetkel kasutame seda analüüsimaks valla poolt pakutavaid teenuseid. Rakendus annab meile võimaluse mõista kodanikke ning nende vajadusieri info järele. Tagasiside kogumine läbi rakenduse on väga lihtne, samutinende tulemuste visualiseerimine admin-lehel. Kogutud andmeid saab kasutada erinevates programmides, mis omakorda loob võimaluse nende mitmekesisemas rakendamises.

Suur tänuKertule ja Merilynile kogemust jagamast!

Elva vallaäppi saab alla laadida Google Play ja App Store rakendusest.

Täiendavateküsimuste korral võtke ühendust:

Kertu Vuks
Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

Elva vallavalitsus
[email protected]

Merilyn Säde

Kommunikatsioonijuht

Elva vallavalitsus 
[email protected]

Randel Länts
Müügiesindaja Eestis
Future Dialog Ltd
[email protected].fi

Erno Launo
CEO 
Future Dialog Ltd
[email protected]


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!