Kaasamine Omavalitsused Uudised 3 min read

Kriisiinfo kiirelt kogukonnani äpi abiga: kogemuslugu Elva vallalt

image

Elva vallas elab 2021 juuni seisuga 14 580 elanikku. Vald moodustus 2017. aasta sügisel haldusreformi tulemusel ning koosneb varasemast Elva linnast, Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu ning osaliselt Puka vallast. Pärast reformi vajas vald veelgi enam tõhusat tööriista, mille kaudu elanikeni jõuda. Future Dialogi abiga loodi 2019. aasta alguses Elva valla äpp, mida tänaseks olla alla laetud üle 2500 korra. Küsisime valla kommunikatsioonijuhilt Merilyn Sädelt, kuidas äpp neid seni teeninud on ning millne on olnud kogukonna tagasiside.  

“Hullud ideed” 

Valla kommunikatsioonijuhi sõnul tuli valla äpi kasutusele võtmise idee Elva valla arengukava koostamiseks korraldatud „Hullude ideede seminarilt“, kus elanikel oli võimalus pakkuda välja mõtteid, mis valla elu edendaksid. “Kogukonnaäpi juures kõnetas meid kõige enam võimalus küsida inimestelt lihtsalt ja vahetult tagasisidet ja see, et nad saavad ise mugavalt meile eri teemadel tagasisidet anda või küsimusi küsida. Kindlasti on äärmiselt oluline ka äpi kaudu info edastamine elanikele ja külalistele,” kirjeldab Säde. Naise sõnul on see ka nutiseadmete kasutajale mugav lahendus – valla kodulehte ei külastata iga päev ja Facebooki kaob info ära. “Push notification annab meile selle võimaluse, et kasutaja näeb ära teavituse teema – kui see pakub talle huvi, siis ta loeb seda, kui mitte, siis ta ei ava seda. Küll aga on meil päris suur kindlus selle osas, et suurem osa kasutajaid on vähemalt sellisel moel infoga kursis – kas või siis, kui on ainult pealkirja lugenud,” täpsustab Säde.

Vald tagataskus

Kõige eredam näide äpi kasulikkusest ja vajalikkusest ilmnes koroonakriisi alguses 2020. aasta kevadel. Merilyni sõnul tuli riigilt väga palju segast infot, mida püüti lihtsamalt ja selgemalt oma kanalites edasi anda. “Ka äpi kasutajate käitumist vaadates oli näha, et sel perioodil loeti erinevaid päevakajalisi uudiseid valla äpist aina enam ning eelkõige avatigi just koroonaviirusega seotud uudiseid. Meile endale tundub, et äpi kasutajate jaoks on vald nende jaoks n-ö lähemal, tagataskus, sest äpi kaudu saab mugavalt tagasisidet anda ja kohe ka värskeid uudiseid lugeda. Praegu koondab äpp erinevad valla lehed ja info ehk on justkui kanal kõikide oluliste teemadeni jõudmiseks,” võtab ta äpi funktsionaalsuse kokku.

Edasiviiv tagasiside

Elva valla inimestele jagatakse infot umbes 3-4 korda päevas ja peamiselt kasutatakse selleks push notificationeid. “Oleme jaganud eri info päeva peale ära ja arvestame ka sellega, et inimestel on aega oma telefonis surfata nt lõuna ajal või õhtul. Tagasisidet küsime tavaliselt lõunasel ajal või õhtusel ajal,” põhjendab Säde äpi kasutamise loogikat. Samas tõdeb ta, et uudiste lugemine on eelkõige seotud inimeste huvidega ning enim loetakse päevakajalisi uudiseid. “Meile on võimalik anda äpi kaudu igasugust tagasisidet, aga inimesed kasutavad seda peaaegu 100% heakorra ja teede osas tagasiside andmiseks. Meie jaoks ongi kaks kõige suurema kasutusega funktsiooni tagasiside andmine ja teavitustegevus,” kirjeldab ta mille jaoks Elva elanikud enim äppi kasutavad. 

Kui kohalik omavalitsus ei ole sotsiaalmeedias eriti aktiivne, siis soovitab Säde ühe kanalina mõelda kogukonnaäpi peale, mis annab võimaluse teavitada inimesi otse. “Kriisiolukorras on see hea võimalus samuti kiire ja olulise, usaldusväärse info jagamiseks. See teeb inimese jaoks ka tagasiside andmise vallale lihtsamaks,” võtab ta äpi head omadused kokku.


Võta meiega ühendust ja arutame, kuidas Future Dialog aitab teil enda kogukonda paremini mõista.

Broneeri kohtumine